نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی نشست علمی_کارشناسی همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای

آگهی نشست علمی_کارشناسی همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای


 

نشست علمی_کارشناسی همکاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای

انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای
سخنران‌ها :
دکتر عباس ملکی
دکتر بهرام امیراحمدیان
دکتر جهانگیر کرمی
دکتر اکبر ولی زاده

مدیر نشست: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
ساعت  ۱۸ تا ۲۰

برای حضور در نشست اینجا کلیک کنید:
https://b2n.ir/peace

کلیدواژه‌ها: آسیای مرکزی، سازمان همکاری شانگهای، دیپلماسی علمی، ایران

برای دریافت فایل آگهی نشست اینجا کلیک کنید