نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی نشست علمی کارشناسی جنگ اکتبر- نوامبر 2020 جمهوری آذربایجان و ارمنستان و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن برای ج. ا. ایران

آگهی نشست علمی کارشناسی جنگ اکتبر- نوامبر 2020 جمهوری آذربایجان و ارمنستان و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن برای ج. ا. ایران


 

 
 
 
 نشست علمی کارشناسی (حضوری)
جنگ اکتبر-نوامبر 2020 جمهوری آذربایجان و ارمنستان و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن برای ج. ا. ایران
 
 
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری هسته پژوهشی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران‌ و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای
سخنران‌ها
دکترکیومرث یزدان پناه درو 
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران 
 دکتر داریوش صفرنژاد 
کارشناس مسائل اوراسیای مرکزی
 
 
یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ 
ساعت ۱۶ تا ۱۸
 
محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید طبقه سوم، اتاق شورای گروه مطالعات منطقه‌ای
 
کلیدواژه‌ها: روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قفقاز، قره‌باغ
 
برای دریافت آگهی نشست اینجا کلیک کنید