نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست تخصصی – افتتاحیه : نگاهی به اوراسیا بیست و شش بهمن 1384

اولین نشست تخصصی – افتتاحیه : نگاهی به اوراسیا بیست و شش بهمن 1384


اولین نشست تخصصی – افتتاحیه :
نگاهی به اوراسیا
بیست و شش بهمن 1384
 

سخنرانان :

1- دکتر الهه کولایی مدیر برنامه اوراسیای مرکزی :"گزارش برنامه اوراسیای مرکزی "

2- دکتر حسنعلی درودیان ، ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

3- دکتر نسرین مصفا، ریاست مرکز مطالعات عالی بین المللی

4- دکتر منصور صفت گل،استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی : " اوراسیا از نگاه تاریخ "

5- دکتر کریمی پور، استاد گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم : " اوراسیا از نگاه جغرافیا"

6- دکتر سعیده لطفیان ، معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی