نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و وظایف

اهداف و وظایف


اهداف مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه :
 
- یکپارچه‌سازی اطلاعاتی دانشگاه و ارائه هویت واحد از دانشگاه تهران در محیط سایبر

- ایجاد مرکز داده یکپارچه دانشگاه

- ارائه سرویسهای فناوری اطلاعات به کاربران دانشگاه از طریق استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز

- ارائه استراتژی فناوری اطلاعات برای دانشگاه

- ارائه استانداردهای حوزهIT

 
 
شرح وظایف مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه :
 

1- ایجاد ارتباط شبکه رایانه‌ای دانشکده‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه
 
2- تجهیز و بروزآوری سامانه‌های اطلاعاتی دانشگاه نظیر سامانه جامع کتابخانه دیجیتال دانشگاه, سامانه جامع آموزش دانشگاه, سامانه‌های اداری ـ مالی دانشگاه, سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)

3- ایجاد تسهیلات دسترسی به مجلات معتبر علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی

4- اجرای طرحهای پژوهشی فناوری اطلاعات بخصوص در باب امنیت, یکپارچکی و وابستگی نرم‌افزار شبکه

5- اجرای و ابلاغ سیاست‌های اعلام شده از جانب شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشگاه

6- نظارت بر اجرای استانداردهایIT در سطح دانشگاه