نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقال انرژی از آسیای مرکزی به شرق آسیا از مسیر ایران

انتقال انرژی از آسیای مرکزی به شرق آسیا از مسیر ایران


انتقال انرژی از آسیای مرکزی به شرق آسیا از مسیر ایران

مجری طرح : دکتر الهه کولایی

همکار طرح : ماندانا تیشه یار

هدف :

اهدف از انجام این تحقیق، شناسایی راه های بهره گیری از مسیر ایران برای انتقال انرژی از حوزه دریای مازندران به سایر نقاط جهان، بویژه کشورهای شرق آسیا میباشد. در این راستا، ضمن بررسی ظرفیت های موجود، موانع پیشِ رو برای استفاده از این مسیر نیز شناسایی می شوند

ضرورت طرح :

به گفته بسیاری از کارشناسان نفتی و محققان مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک، مسیر ایران، کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز کشورهای حوزه دریای مازندران به بازارهای بین المللی انرژی می باشد. با اینهمه، بواسطه تحریم های نفتی ایالات متحده علیه ایران و نیز عدم تمایل برخی کشورهای قدرتمند منطقه نظیر روسیه به دادن جایگاهی برتر به ایران، طی دو دهه گذشته امکان بهره گیری از این توان و ظرفیت بالقوه ایران فراهم نیامده است. این امر موجب شده که حجم عظیمی از عایدات ناشی از عبور خط لوله از ایران از دست برود و نیز از اهمیت ایران در معادلات استراتزیک منطقه ای و جهانی کاسته شود. لذا ضروری به نظر می رسد تا با مطالعه دقیق و شناسایی ظرفیت های بالقوه ایران برای انتقال انرژی، به معرفی این توانمندی ها به اندیشمندان و نیز محققان مسائل انرژی و ژئوپلیتیک پرداخت و توجه آنان را به این موضوع جلب کرد