نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره دوم مجله انگلیسی مطالعات ایران و اوراسیای مرکزی

اطلاعیه شماره دوم مجله انگلیسی مطالعات ایران و اوراسیای مرکزی


 

به آگاهی می رساند شماره دوم مجله انگلیسی مطالعات ایران و اوراسیای مرکزی منتشر شده است.
علاقمندان می توانند برای دریافت اصل مقالات یا فرستادن مقاله های خود به این لینک مراجعه فرمایند.
https://jices.ut.ac.ir