نمایشگر یک مطلب

کتابخانه تخصصی اوراسیای مرکزی در فضایی به مساحت 30 متر مربع با بیش از 700 جلد کتاب فارسی و 500 جلد کتاب غیرفارسی و بیش از 30 عنوان مجله فارسی و غیرفارسی به استادان و دانشجویان علاقمند به مطالعات منطقه ای خدمات ارائه می دهد. کتابخانه در طبقه اول ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی واقع است.