نمایشگر یک مطلب

 

گروه پژوهشی روسیه -جمهوری های اروپایی :

مأموریت:

مطالعات سازمان یافته و تولید علمی برای شناخت دقیق این کشورها،

گسترش امکان مطالعات علمی میدانی برای شناخت دقیق این منطقه؛ ارائه خدمات پژوهشی- آموزشی به سازمان­های مختلف کشور، در بخش خصوصی و دولتی در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خارجی، دفاعی، امنیتی، برای تنظیم روابط با روسیه و جمهوری­های اروپایی بازمانده از اتحاد شوروی در جهت تامین منافع کشور؛

 ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره­ای به دانشکده و مرکز پژوهشی دانشگاه تهران،

ایجاد و گسترش ارتباط با دانشگاه­ها و مرکز پژوهشی کشور؛

 ایجاد گسترش ارتباط با دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در جمهوری­های پیشین اتحاد شوروی،

 و همچنین ایجاد گسترش ارتباط با دانشگاه ها ومراکز پژوهشی جهان.

 

اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی:

  • ارائه خدمات پژوهشی، مشورتی- آموزشی به سازمان­های مختلف کشور، در بخش خصوصی و دولتی، در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خارجی، دفاعی، امنیتی، برای تنظیم روابط با جمهوری­های پیشین اتحاد شوروی در جهت تامین منافع کشور.
  • توسعه­ی دامنه­ی پژوهش­های کاربردی در زمینه­ی مطالعات روسیه و جمهوری­های اروپایی بازمانده از فروپاشی شوروی در حوزه­های کار وزارت خانه­ها، سازمان­ها، موسسه­ها و نهاد­های دولتی و خصوصی.
  • استفاده­ی موثر از توانمندی­ها و قابلیت­های علمی، پژوهشی، مشورتی و آموزشی استادان گروه­های مختلف دانشگاهی از جمله مطالعات منطقه، روابط بین­الملل و علوم سیاسی.
  • راه­اندازی حوزه­های تخصصی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به مطالعات روسیه و جمهوری­های اروپایی بازمانده از فروپاشی شوروی.

اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی:

  • گسترش و تقویت مطالعات علمی در مورد منافع ج. ا.ایران در روسیه و جمهوری­های اروپایی بازمانده از اتحاد شوروی، ارائه راهکار برای تدوین سیاست خارجی ج.ا.ایران در روسیه و جمهوری­های اروپایی بازمانده از شوروی،
  • توسعه و ارتقاء روش­های میان رشته­ای برای مطالعه و شناخت جامعه و فرهنگ، اقتصاد و سیاست روسیه و کشورهای اروپایی بازمانده از شوروی،
  • روش­های راهکار ارتقای روابط روسیه و جمهوری­های اروپایی بازمانده از شوروی با ایران از مسیر حوزه­های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی،
  • ارتقای دانش در مورد مسایل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مذهب، جنسیت، تاریخ، مهاجرت، حقوق و قانون­گذاری، فرهنگ و مردم سالاری، حکومت و جامعه­ی مدنی، کار و جنسیت، قومیت در روسیه و جمهوری­های اروپایی بازمانده از فروپاشی شوروی