برنامه اوراسیای مرکزی
Central Eurasia program

 

مرز طولانی جمهوری اسلامی ایران با جمهوریهای بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی، (آسیای مرکزی، قفقاز و فدراسیون روسیه) اهمیت شناخت دقیق این مناطق را بهخوبی روشن میکند. برنامه اوراسیای مرکزی در پاسخ به نیازهای گوناگون کشور برای شناخت بهتر روسیه و دیگر جمهوریهای بازمانده از فروپاشی شوروی فعالیت خود را آغاز کرد. مسایل جاری این کشورها همراه با تحولات بلندمدت و چشم‌اندازهای رشد، توسعه و امنیت در این منطقه در چارچوب فعالیتهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. برنامه اوراسیای مرکزی با ایجاد ارتباط در میان مراکز علمی و آموزشی، برای پیشبرد این هدف تلاش می‌کند. کتابخانه‌ها، آرشیوها، اسناد و چهره‌های برجسته و شاخص علمی در مورد مسایل گوناگون این منطقه مورد توجه هستند.

برنامه اوراسیای مرکزی برای تحقق اهداف یاد شده، مسایل گوناگون اوراسیای مرکزی مانند دولت‌سازی، ملت‌سازی، روابط خارجی، تروریسم، امنیت، زنان، جامعه مدنی، روابط روسیه با اعضای سابق اتحاد شوروی، سیاست، محیط زیست، مواد مخدر و مانند آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهد. مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی این کشورها، به ویژه در ارتباط با ج. ا. ایران در ابعاد گوناگون مورد توجه است.

سخنرانیهای علمی، کارگاههای آموزشی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی برای دانشجویان، دانشگاهیان و تصمیم‌گیرندگان در عرصه‌های مختلف اجرایی برگزار خواهد شد. ایجاد فضای مناسب برای بحث و گفتگو در خصوص مسایل اوراسیای مرکزی هم مورد توجه این برنامه است. در این چارچوب دعوت از سخنرانان و محققان برجسته داخلی و خارجی و همکاری با موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی صورت خواهد گرفت. انتشار نتایج برگزاری جلسات بحث و گفتگو، میزگردها، سخنرانیها و همچنین پژوهشهای انجام شده در این زمینه، همراه با ایجاد سایت برنامه اوراسیای مرکزی برای تحقق اهداف یاد شده صورت گرفته است