ارتباط با ما

 

 

تهران، خیابان انقلاب، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی.

تلفن: 02166953996-02161112310  

نمابر: 02166419704-021669539960

پست الکترونیک:

  cces@ut.ac.ir    

و

cescenter2005@gmail.com

تارنما:  cces.ut.ac.ir و cces.ir